Scores van de 4e speelronde

De 4e speelronde is het afgelopen weekend verwerkt tezamen met de scores van de 7e speelronde.

Hierdoor zullen een aantal leden van de donderdag II bij hun scores voor de 4e ronde een 0 zien staan. Deze leden hebben tot het einde van dit seizoen om deze speelbeurt in te halen. U kunt contact opnemen met Willie Zwart (0594-513624) om een inhaal moment af te spreken.

Waarom toch nu de scores verwerken? 

Er was in eerste instantie gekozen om iedereen de kans te geven om de 4e speelronde in te laten halen tot het einde van dit jaar. Dit leverde echter een zware administratieve last op voor éénieder die met de scoreverwerking te maken heeft. Daarnaast is deze maand nu niet een optimale maand om een speelronde in te gaan halen. We hebben het allemaal druk genoeg met de komende feestdagen.

Door deze 4e speelronde nu te verwerken neemt niet alleen de administratieve last af maar valt ook de druk bij u weg om deze speelbeurt zo snel mogelijk in te halen. Dit kunt u nu uitstellen tot een moment waarop dit beter uitkomt.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur.