Stem op een oliepatroon!


uitroepteken2-blueDe eerste 2 speelrondes zijn om en eigenlijk zouden we dan een keuze maken wat betreft het oliepatroon. De meningen zijn verdeeld tussen het bekende Huisleague patroon en het nieuwe House2 patroon waarbij House2 een kleine voorkeur heeft. Maar nog lang niet iedereen heeft gestemd!

Het idee is nu om dit patroon te gebruiken tot en met het Herfsttoernooi, daar men anders weer moet wennen aan het andere patroon. Het stemformulier blijft op de bowling liggen en één ieder wordt gevraagd om zijn of haar stem alsnog uit te brengen zodat er een weloverwogen beslissing genomen kan worden.