Oliepatronen tijdens zomer- en competitiebowlen

Inmiddels zijn we zes weken en 2 patronen verder en uit de resultaten blijkt dat het oliepatroon wel verschil maakt maar dat de grote verschillen uit blijven. Alle behaalde scores zijn meegenomen in een berekening van het gemiddelde per oliepatroon en dit geeft het volgende resultaat:

Patroon Heren Patroon Dames
G1 G2 G3 Serie #200 G1 G2 G3 Serie #200
Huisleague 162 166 170 165 27 Huisleague 154 152 156 154 8
Easy Street 158 162 166 161 17 Easy Street 145 142 149 145 3
Middle Road 162 166 165 164 28 Middle Road 147 147 144 145 2

oliepatroon heren

oliepatron dames

Wat we in ieder geval op kunnen maken uit deze resultaten is dat het Easy Street oliepatroon geen succes is. Dit patroon gaat het dus niet worden. Het Middle Road patroon blijkt voor de heren weinig tot geen verschil te maken waarbij we natuurlijk wel rekening moeten houden met de korte duur dat we op dit patroon gespeeld hebben in vergelijking met het huisleague patroon. Voor de dames pakt het Middle Road patroon iets minder goed uit en ook dit kan te maken hebben met de korte duur dat we hier op gespeeld hebben.

Er rest ons nog een tweetal patronen voor de komende weken. Het betreft hier een patroon met meer olie (A22 Competetive 1) en een patroon met beduidend minder olie (A22 House 2). Ook deze resultaten gaan we verwerken in de hierboven genoemde grafieken.

Er zal eerst geen beslissing genomen gaan worden over het te kiezen patroon en het komende seizoen veranderd er dan ook nog niets. Eventuele wijzigingen zullen vooraf gecommuniceerd worden en uiteindelijk vastgelegd worden tijdens de komende ledenvergadering.

Hieronder vind je de data en gegevens van de komende oliepatronen:

Week 29, 30 en 31: 16 juli, 23 juli en 30 juli:

Brunswick A22 Competetive 1

Week 32, 33 en 34: 6 augustus, 13 augustus en 20 augustus :

Brunswick A22 House 2