Spares maken met het 3-6-9 Spare Systeem

Geschreven door Ruud Blom

Helaas gooien we niet altijd een strike en blijft er nogal eens één of meer pins staan na de eerste bal. Het consistent af maken van spares heeft een enorme invloed op je gemiddelde dat met sprongen omhoog zal gaan. In dit artikel gaan we in op het veel gebruikte 3-6-9 spare systeem dat kan helpen bij het maken van spares.

 Onderstaande uitleg betreft rechtshandige bowlers, ben je linkshandig dan kun je dit systeem simpelweg in spiegelbeeld uitvoeren.

De Key Pin

4 5 pins 2 key pinAllereerst is het belangrijk om de key-pin te bepalen. Dit is de voorste pin van een sparecombinatie die je moet raken om de spare te maken. In sommige combinaties waarbij een split is blijven staan, kan de key-pin ook een denkbeeldige pin zijn. Bijvoorbeeld bij de 4-5 combinatie waarbij de pin2 de key-pin is.

Het 3-6-9 Spare Systeem aan de linker kant

Het 3-6-9 spare systeem van alle spare combinaties aan de linkerzijde gaat uit van de dezelfde start positie als je strikebal. Wanneer je pin 1 of pin 5 moet sparen dan neem je dus dezelfde positie in en speel je over dezelfde 2e arrow en gebruik je dezelfde bal als je eerste worp. Voor het sparen van pin 2 ga je 3 boards/latjes naar rechts. Voor het sparen van pin 4 ga je zes boards/latjes naar rechts vanuit je strike positie en voor het sparen van pin 7 ga je negen boards/latjes naar rechts vanuit je strike positie. Vandaar het 3-6-9 spare systeem. Belangrijk hierbij is dat je altijd over dezelfde arrow blijft gooien als dat je bij je strike bal deed.

3 6 9 links

Het 3-6-9 Spare systeem aan de rechter kant

Om het 3-6-9 systeem toe te passen voor pins aan de rechterzijde van de headpin neem je het sparen van pin 10 als uitgangspunt. Dit betekend dat je door veel te proberen de ideale lijn moet gaan vaststellen door te beginnen op board/latje 30 (10 boards links van de middenstip) en je strike- of sparebal te gooien over de 3e arrow. Komt de bal in de goot? Schuif dan twee latjes naar rechts en probeer het nogmaals en blijf naar rechts schuiven tot je pin 10 in het midden raakt. Dit is je start positie op de approach van waaruit je de rest van de rechtse pins kunt gaan sparen.

Het sparen van pin 6 of 9 is niet meer dan je uitgangspositie voor pin 10 plus 3 boards/latjes naar rechts. Het sparen van pin 3 en 5 is niet meer dan je uitgangspositie voor pin 10 plus 6 boards/latjes naar rechts.

3 6 9 rechts

Samenvatting

Onderstaande tabel geeft voor iedere spare weer op welke plaats je start op de approach en hoeveel je moet schuiven. De genoemde pin is de key-pin waar je op focust.

Pin Uitgangspositie Boards schuiven op approach voor start positie Arrow als richtpunt
1 Strike positie 0 boards Tweede arrow
2 Strike positie +3 boards rechts Tweede arrow
8 Strike positie +3 boards rechts Tweede arrow
4 Strike positie +6 boards rechts Tweede arrow
7 Strike positie +9 boards rechts Tweede arrow
10 Pin 10 positie +0 boards Derde arrow
6 Pin 10 positie +3 boards rechts Derde arrow
9 Pin 10 positie +3 boards rechts Derde arrow
3 Pin 10 positie +6 boards rechts Derde arrow
5 Pin 10 positie +6 boards rechts Derde arrow

Wil je liever een video zien over dit spare systeem dan kan dat ook (Video is in het Engels). Volg deze link naar het artikel: Spare shooting