Sinds mei 2016 dienen instellingen en bedrijven zich te conformeren aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens, kortweg de AVG wet. Deze Europese verordening stelt regels vast over de verwerking van persoonsgegevens door particuleren, overheid en bedrijven binnen de Europese unie met al doel de bescherming van persoonsgegevens te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen Europa te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van personen in de Europese Unie.

Privacy verklaring

Bowling League Leek Tolbert, statutair gevestigd aan Reling 1, 9365 PV Niebert, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bowlingvereniging Bowling League Leek Tolbert (BLLT)
Reling 1
9365 PV NIEBERT

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 594-513624
https://www.bowlingclubleek.nl

Uitgangssituatie

Bowling League Leek Tolbert bestaat als vereniging sinds 1980 en verwerkt vanaf de eerste dag sinds de oprichting diverse persoonsgegevens van onze leden. Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de administratie van uw lidmaatschap en uw deelname aan de verenigingscompetitie.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Bowling League Leek Tolbert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van vereniging. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken naar aanleiding van uw lidmaatschap:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens (straatnaam, postcode en woonplaats);
 • Telefoonnummer (huistelefoon en/of mobiele telefoon);
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (Cookies).

Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in de administratie van de vereniging en alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bowling League Leek Tolbert verwerkt GEEN bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van haar leden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bowling League Leek Tolbert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • E-mail adres / adresgegevens: U te kunnen informeren met betrekking tot verenigingszaken;
 • E-mail adres / adresgegevens: U te kunnen voorzien van onze verenigingsnieuwsbrief;
 • Telefoonnummer: Om contact met u op te nemen wanneer de omstandigheden daarom vragen;
 • Voor- en achternaam / Rekeningnummer: Het afhandelen en verwerken van uw betalingen;
 • Voor- en achternaam / geslacht / Geboortedatum / Cookies: Het verwerken en publiceren van uw scores in het online scoresysteem (bowlingclubleek.nl);
 • Voor- en achternaam / geslacht: Het publiceren van competitie- en toernooi uitslagen in regionale kranten;
 • Wettelijke Bepalingen: Bowling League Leek Tolbert verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bowling League Leek Tolbert neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bowling League Leek Tolbert) tussen zit.

Hoe lang we (bijzondere) persoonsgegevens bewaren

Bowling League Leek Tolbert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Voor persoonsgegevens (Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer) hanteren wij geen bewaartermijn. Deze gegevens worden uit de administratie en uit het on-line scoresysteem verwijderd zodra u uw lidmaatschap opzegt.

Voor persoonsgegevens met betrekking tot de activiteiten op de website (cookies) hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 14 dagen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bowling League Leek Tolbert verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend op uw verzoek aan derden en ook alleen na uw uitdrukkelijke goedkeuring of om te voldoen aan een wettelijke verplichting richting een daar voor bevoegde instantie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bowling League Leek Tolbert gebruikt alleen technische- en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om te uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verbergen of te (laten) verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om ook telefonisch contact met ons op te nemen via het hierboven genoemde telefoonnummer. Bowling League Leek Tolbert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, inhoudelijk op uw verzoek reageren. Bowling League Leek Tolbert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bowling League Leek Tolbert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Documentversie 1.1
Laatst gewijzigd: 08-07-2021 (R. Blom)
Downloaden in PDF formaat